Karierni center

Tretji inovativni vidik tega projekta je ustanovitev enotnega Kariernega centra za povečanje zaposljivosti diplomantov. Nekatere partnerske institucije že imajo aktivne Karierne centre. Namen projekta je ustanoviti enotni Karierni center, ki bo oblikovan na osnovi izkušenj in pridobljenem znanju, v katerem bodo diplomanti dobili najboljše možno strokovno svetovanje.

Naloga Kariernega centra je, idealno gledano, pomoč pri oblikovanju strokovnih kompetenc študentov, ki jih bodo usposobile za aktivno sodelovanje pri zaposlovanju in iskanju dela, pri študijski praksi in kasneje, z zagotavljanjem stikov s poslovnim okoljem. Karierni center mora biti sposoben natančno oceniti vsakega študenta, da bi jim lahko svetoval najustreznejše karierne poti in nudil priložnosti za take poti. Znatno število aktivnosti bo posvečeno raziskavi o podobnih kariernih centrih partnerjev in ostalih institucijah po Evropi in širše; preučili bomo značilnosti, ki jih imajo uspešni centri in oblikovali model za enotni karierni center, ki bo uporaben in koristen v katerikoli visokošolski instituciji. Partnerji bodo uporabili ta model in kasneje pripravili evalvacijo rezultatov.