Platforma za povezovanje poslovnega izobraževanja z javnostjo (BEP)

Najpomembnejši inovativni vidik projekta je platforma BEP. Novi spletni sistem bo premostil vrzel med zasebnimi, javnimi in izobraževalnimi telesi. Vsak subjekt bo imel svoj registriran profil na platformi v eni od treh skupin: izobraževalne institucije, zasebna ali javna podjetja. Tak inovativni pristop bo zagotavljal multidisciplinarno sodelovanje in vodenje projekta od začetne do končne faze.

Izdelan bo tudi poseben modul, ki bo zagotavljal hitro in učinkovito izmenjavo dokumentacije med projektnimi partnerji. Vzpostavljene bodo povezave z obstoječimi evropskimi platformami za izmenjavo znanja in izkušenj med izobraževalnim in gospodarskim sektorjem. Vzpostavitev BEP programske platforme bo vključevala promocijo gospodarskim zbornicam in izobraževalnim institucijam za kombiniranje svojih potreb, znanj in skupnega interesa pri ustvarjanju novih produktov in storitev.