Uspešna organizacija zaključnega sestanka kot del ISPEHE projekta