Uspešna organizacija zaključnega sestanka delovne skupine: BEP platforme