Konzorcij projekta

Konzorcij partnerjev je sestavljen iz petih organizacij iz štirih držav partnerjev: Integrated Business Institute (IBI) – FYR Macedonia (koordinator), The University College of Economics and Culture (EKA) – Latvia (partner), University of Pavia – Italy (partner), Riga Technical University (RTU) – Latvia (partner) in University of Ljubljana – Slovenia (partner). Selekcija partnerskih organizacij je bila zasnovana na prepoznavanju zelo kvalitetnih institucij, ki že imajo predhodne izkušnje in je upoštevala glavni cilj in posamične cilje projekta glede na dolgoročne cilje posamičnih institucij. Vsaka od partnerskih institucij je bila izbrana z namenom oblikovati stabilno partnerstvo komplementarnih partnerskih institucij, ki se dopolnjujejo v prednostih in slabostih.

Integrated Business Institute (IBI) – FYR Macedonia, je bil ustanovljen leta 2011 v Republiki Makedoniji. IBI izvaja nove programe, ki so osredinjeni na izboljševanje kulture podjetništva med diplomanti in povezave s podjetniškim okoljem. IBI sestavlja visoko usposobljena skupina, ki bo prispevala raziskovalne izkušnje in kompetence pri razvijanju inovativnega izobraževalnega modela. Poleg tega je IBI že oblikoval lokalno mrežo z ustreznimi deležniki iz poslovnega okolja, kar bo pripomoglo k realizaciji ciljev projekta.

University College of Economics and Culture (EKA) – Latvia, je zasebna visokošolska institucija, ki bo združevala kakovost in bogate izkušnje pri zagotavljanju najboljših izobraževalnih praks. Zbrali so številna evropska priznanja za izvajanje izobraževalnih programov, njihove izkušnje bodo dodana vrednost pri skupnem modelu.

University of Pavia – Italy, bo sodelovala pri oblikovanju skupnega modela projekta.

Pri izbiri Riga Technical University (RTU) – Latvia, smo upoštevali možnost prenosa inovativnosti svojih raziskovalcev in tehnologije RTU in povezave raziskovalcev z viri na trgu. S svojim centrom za inovativnost in prenos tehnologije poudarja inovativnost in podjetništvo, saj v regiji je ključna povezanost med visokošolsko institucijo in podjetji. Zato lahko ta visokošolska institucija deli izkušnje in podjetniško podporo ter ustvarja komunikacijo in sodelovanje s poslovno skupnostjo.

Univerza v Ljubjani (UL) – Slovenia, je bila izbrana iz več vidikov, pomembnih za ta projekt. V prvi vrsti je to visokošolska institucija, ki je na Balkanu in je do sedaj naredila uspešno korake k modernizaciji visokega šolstva in uvedla ECTS sistem. UL nudi primere dobre prakse pri spodbujanju podjetništva in inovativnosti. Ustanovila je uspešno mrežo kairernih centrov in Ljubljanski Univerzitetni Inkubator, kar je mogoče uspešno prenesti v ta projekt. Dodatno, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, je ustanovila Center za razvoj pedagoške odličnosti, ki skrbi za izvajanje in razvoj več področij, ki skupaj tvorijo pedagoško odličnost., kakršno pričakujejo vsi njeni deležniki.

Vse partnerske organizacije pred postopkom prijave projekta izvajale skupno raziskavo o glavnih temah tega projekta. Vsaka visokošolska institucija je navedla svoje najpomembnejše prispevke k projektu, ki so oblikovali glavno idejo projekta. Pomembno je poudariti, da partnerji pred tem niso sodelovali skupaj na tak način in zato izpolnjujejo eno od najpomembnejših poslanstev Erasmus Plus programa – širitev sodelovanja med evropskimi institucijami, še posebej vzpostavljanje novih partnerstev med institucijami v različnih državah. Nobena od partnerskih organizacij ni bila pred tem vključena v podoben projekt, kar pomeni, da gre za inovativni pristop pri usmerjanju k nadnacionalnim temam v visokem šolstvu.