O projektu ISPEHE

Projekt “Inovativno strateško partnerstvo za evropsko visoko šolstvo” (ISPEHE) financira in podpira Evropska komisija, Erasmus+ program, Ključni ukrep 2- Strateško partnerstvo. Projekt bodo izvajali Integrated Business Institute iz Skopja, Republika Makedonija kot koordinator projekta, Univerza iz Pavie (Italija), Univerza v Ljubljani, (Slovenija), University College of Economics and Culture (EKA), Riga (Latvija) in Technical University iz Rige (Latvija) kot partnerji. Trajal bo 24 mesecev (od januarja 2015 do decembra 2016).

Projekt bo preučeval primere dobre prakse na evropskem nivoju in sicer: poučevanje za podjetništvo, inovativni pristop k izobraževanju za podjetništvo, vzpostavljanje povezav med visokošolskimi institucijami in podjetji v razvoju oblik praktičnega usposabljanja.

Projekt je nastal na osnovi skupnih družbenih potreb, prepoznanih vrzelih in priporočilih v strateških dokumentih Evropske unije in predhodnih uspešno implementiranih projektov partnerskih institucij. Namen je oblikovati trajnostno inovativno izboljšavo že obstoječih sprejetih in uspešno implementiranih pristopov na partnerskih institucijah in ustvariti dolgotrajni strateški model, ki bo uspešno deloval še po zaključku projekta.

Pri ustvarjanju tega skupnega pristopa k posamičnim že uveljavljenim aktivnostim na vsaki od partnerskih institucij ima projekt tri glavne inovativne dele: platforma za povezovanje poslovnega izobraževanje z javnostjo Business Education Public Integration Platform (BEP), strateški integrirani model učenja Strategic Integration of Learning Models (SILM), s katerim bi povezovali najboljše prakse v izobraževanju v Evropi in skupni Karierni center.

Glavni cilj projekta je podpreti inovativne poti za izboljšanje dolgoročnega strateškega sodelovanja med visokošolskimi institucijami in podjetji z izboljšanjem razvoja sodobnih oblik trajnostnega učenja.

Posamični cilji projekta pa so:

  • Podpreti in implementirati modele za učinkovito in praktično učenje z ozaveščanjem o inovativni družbi: ustvarjanje najboljših izobraževalnih praks, namenjenih napredku trenutnih metod poučevanja na partnerskih institucijah, spodbujanje inovativnosti, kreativnosti, poslovnih in vodstvenih zmožnosti;
  • Ustvariti osnovo za promocijo inovativnosti in raznovrstnih kariernih poti bodočih študentov: razvijanje sodelovanja med deležniki, ki so predani razvijanju številnih povezav na vseh področjih delovanja osredinjeni na vzpodbujanje notranjega podjetništva;
  • razviti sodobno tehnološko napredno platformo, ki povezuje vse deležnike in ustvarja različne priložnosti za izmenjavo izkušenj, usmerjenost v skupno delovanje in dodano vrednost vseh zainteresiranih strani.

Glavni in posamični cilji pokrivajo sledeče potrebe: krepitev povezave med visokošolskimi institucijami in poslovnim sektorjem, ustvarjanje skupnih sodobnih izobraževalnih praks, ki temeljijo na obstoječih učnih načrtih, sprejetih v partnerskih institucijah, povečevanje ozaveščenosti o inovativnosti med študenti in izboljšanje kulture notranjega podjetništva v obstoječih podjetjih. Glavni namen projekta je zmožnost obravnavati vse navedene teme s ciljem oblikovati kulturo inovativnosti, ki jo podpira dolgoročno stalno sodelovanje med visokošolskimi institucijami in poslovnim sektorjem in oblikovanje najboljših izobraževalnih praks med visokošolskimi institucijami, ki stremijo k povečanju podjetniških in inovativnih potencialov med študenti.

Namen projekta je doseči sledeče rezultate in produkte:

  • Povečana mreža deležnikov in boljša komunikacija med partnerskimi institucijami in deležniki
  • Močnejša ozaveščenost javnosti o izboljšavah v visokem šolstvu na evropskem nivoju
  • Boljše zmožnosti članov pri izvajanju najboljših izobraževalnih praks v organizacijah
  • Integrirani model za spodbujanje inovativno naravnane kulture in izobraževalne učinkovitosti v visokošolskih institucijah – model, razvit s sinergijo sodobnih, že uveljavljenih pristopov v izobraževanju na partnerskih visokošolskih institucijah. Model temelji na oblikovanju pilotskih kurikulov, ki temeljijo na uveljavljanju inovativnih konceptov obstoječih izobraževalnih metod.
  • Izboljšati zmožnosti članov skupine pri izvajanju svetovanja, pedagoških aktivnosti in sodelovanja pri vodenju študentov na prihodnjo karierno pot
  • Pilotski Skupni karierni center bo opolnomočil strokovnost pri zagotavljanju najboljšega kariernega svetovanja bodočim študentom
  • Oblikovanje platforme za povezovanje poslovnega izobraževanja z javnostjo za povečanje priložnosti za sodelovanje med podjetji, javnimi in visokošolskimi institucijami, študenti in drugimi deležniki. Platforma bo nudila več inovativnih komponent, ki bodo vključevale spletne sodelovalne aktivnosti s transparentnimi projektnimi orodji in orodji za obvladovanje časa.