ISPEHE pospešeno pripravlja implementacijo delov projekta: bližnji sestanek v Rigi

ISPEHE je v zaključni fazi prve četrtine. Kot del implementacije komponente 1: Oblikovanje strateškega integriranega modela učenja (SILM) in komponente 3:  Platforma za povezovanje poslovnega izobraževanja z javnostjo (BEP 1) bosta v Rigi potekala dva ločena sestanka 10. in 11. junija 2015.

Partnerska institucija University College of Economics and Culture (EKA) iz Rige organizira dvodnevni sestanek, ki se nanaša na implementacijo modelov poučevanja. V aprilu in maju so bile na tem področju izvedene koordinirane raziskave na posameznih partnerskih institucijah. Sestanek je namenjen predstavitvi rezultatov in pogovoru o zaključkih raziskav ter postavitvi temeljev modela za učinkovito in praktično učenje z ozaveščanjem o inovativni družbi v visokem šolstvu.

Na Riga Technical University bo v tem času potekal tudi sestanek strokovnjakov s področja IT iz vsake partnerske institucije, namenjen BEP-1 verziji platforme. Predmet sestanka bo osnovna verzija platforme, pogovor o njenem oblikovanju  in izboljšavah. Na sestanku bodo podeljene tudi naloge za nadaljnjo koordinacijo projekta.

Projekt ISPEHE financira in podpira Evropska komisija v okviru Erasmus+ programa.