Uspešna organizacija zaključnega sestanka delovne skupine: »Evalvacija delovanja zaključne verzije BEP platforme«

Dvodnevni sestanek delovne skupine, ki je bila zadolžena za oblikovanje in vzpostavitev programske rešitve za delovanje tretje komponente ISPEHE projekta, BEP platforme.

Šest udeležencev sestanka (najmanj en član z vsake partnerske organizacije) se je sestalo 2. in 3. novembra v prostorih IBI v Skopju.

Namen sestanka je bil zaključek procesa implementacije BEP verzije 1 in 2 in vzpostavitev  polno delujoče platforme, kot je bila predstavljena v začetnem predlogu.

image-bep

Delovna skupina je:

  • izpostavila vidike oblikovanja platforme in reševanja problemov povezanih z nadzornim sistemom BEP Frontend ib nadzornim sistemom
  • razpravljala o dejavnostih, povezanih z BEP BigBlueButton konferenčnim sistemom in zaključevanju celotne BEP platforme (obe verziji)
  • izpostavila morebitne tehnične težave in vidike testnega delovanja platforme
  • pregledala rezultate predvidene za dodatne funkcionalnosti te komponente
  • pripravila tehnično dokumentacijo sekvenčnih diagramov in diagramov poteka dograjenih funkcionalnosti platforme
  • pripravila arhiv platforme in prevod v vsakega od jezikov partnerskih organizacij.

Sestanek delovne skupine je del projekta ISPEHE, ki ga financira in podpira Evropska komisija v okviru Erasmus+ programa. ISPEHE ima dveletno obdobje implementacije in mora biti zaključen decembra 2016 pod vodstvom in nadzorom Nacionalne agencije za evropske izobraževalne programe in mobilnost republike Makedonije. Koordinator projekta je IBI, konzorcij pa sestavljajo še EKA (Latvija), RTU (Latvija), Fakultete za upravo, Univerza v Ljubljani in Univerza v Pavii.