Večnamenska konferenca: Predstavitev SILM in krepitev inovativnosti in učinkovitega učenja v visokem šolstvu

V prostorih IBI v Skopju, je bila 2. novembra 2016 organizirana večnamenska konferenca z naslovom Predstavitev SILM (integrirani model poučevanja) in krepitev inovativnosti in učinkovitega učenja v visokem šolstvu. Na dogodku je bilo 25 udeležencev; po dva udeleženca z vsake partnerske organizacije, študenti IBF in IBI, člani projektne skupine, ki so bili vključeni v oblikovanje BEP platforme (prisotni so bili na prvih dveh dogodkih) in drugi zainteresirani deležniki.

photo-02-11-16-09-49-35

Dogodek je otvorila direktorica IBF, prof. dr. Antonija Josifovska, članica Nacionalne agencije za evropske izobraževalne programe in mobilnost, ter koordinatorica projekta, ki je na kratko predstavila povzetek poteka projekta. Glavna komponenta projekta SILM je bila predstavljena, s poudarkom na rezultatih devetmesečnega obdobja raziskovanja in rezultatih zaključne faze. Vsaka od partnerskih organizacij je prispevala svoj delež v skupni predstavitvi. Predstavljeni so bili tudi potek in rezultati dela na drugih dveh komponentah, BEP platformi in skupnem kariernem centru.

Večnamenska konferenca je del projekta ISPEHE, ki ga financira in podpira Evropska komisija v okviru Erasmus+ programa. ISPEHE ima dveletno obdobje implementacije in mora biti zaključen decembra 2016 pod vodstvom in nadzorom Nacionalne agencije za evropske izobraževalne programe in mobilnost republike Makedonije. Koordinator projekta je IBI, konzorcij pa sestavljajo še EKA (Latvija), RTU (Latvija), Fakultete za upravo, Univerza v Ljubljani in Univerza v Pavii.