Uspešno izveden teden krepitve zmogljivosti v Ljubljani: oblikovanje skupnega kariernega centra

Projektna skupina ISPEHE je na Fakulteti za upravo, Univerza v Ljubljani uspešno izvedla drugi dogodek, namenjen intenzivnemu usposabljanju za krepitev zmogljivosti. Trajal je sedem dni: od 30. novembra – 4. decembra 2015. Posvečen je bil implementaciji 2. komponente:  Skupni karierni center, ki je osredotočen na izmenjavo znanja, inovativnosti in načrtovanju bodočih aktivnosti.

Partnerske institucije so se osredotočile na raziskovanje in pogovor o naslednjih temah:

 • Delovanje kariernih centrov Univerze v Ljubljani, Univerze v Pavii in Tehnični univerzi v Rigi;
 • Oblikovanje osnove za nadaljnje korake Skupnega kariernega centra, vključujoč različne vidike in komponente, ki jih je potrebno oblikovati;
 • Delavnica o Metodah design mišljenja v visokem šolstvu;
 • Delovanje Centra za razvoj pedagoške odličnosti Fakultete za upravo;
 • Upravna svetovalnica kot Wiki – metoda oblikovanja kompetenc študentov;
 • Študijski obisk na Ljubljanski univerzitetni inkubator;
 • Predstavitev projektov:
  • Do znanja po kreativni poti
  • Podjetništvo za mlade podjetnike
  • Študentska konferenca na Fakulteti za upravo: povezovanje študentov in delodajalcev;
  • Izkušnje s metodami kreativnega poučevanja: metoda igre vlog;
  • Študenti kot demonstratorji v predavalnici;
  • Oblikovanje predmeta: praksa;
  • Vloga mednarodne akreditacije v visokem šolstvu;
  • Študentska anketa v sistemu zagotavljanja kakovosti in razvijanju kompetenc študentov;
  • Razvoj kompetenc študentov skozi mednarodno izkušnjo.

ISPEHE projekt financira Evropska komisija v sklopu Erasmus+ programa.