Uspešno izveden teden krepitve zmogljivosti v Pavii: perspektive in modernizacija visokega šolstva

Projektna skupina ISPEHE je na Univerzi v Pavii uspešno izvedla prvi dogodek, namenjen krepitvi zmogljivosti. Ponudil je vpogled in informacije o pedagoški odličnosti. Dogodek je trajal sedem dni, od 20. – 26. septembra 2015 in je bil posvečen implementaciji Komponente 1 (SILM) s poudarkom na oblikovanju pilotnega modela, ki je del te komponente.

Partnerske institucije so se osredotočile na:

 • Trenutne smernice, ki se tičejo oblikovanja SILM (strateško partnerstvo pri modelu poučevanja in učenja);
 • Problemsko učenje pri predmetih menedžmenta – kaj to je; primeri dobrih praks;
 • Praktične vaje – kaj so, kaj so dobri primeri izvedbe vaj: primeri dobrih praks;
 • Študija primera: kaj je, kaj je dobra študija primera pri predmetih iz  menedžmenta;
 • Kaj je učinkovito poučevanje? Kaj je moč poučevanja?
 • Ocenjevanje – ustno in pisno;
 • Model študent- demonstrator:  primer dobre prakse UL;
 • Demonstracije (simulacije), ki so jih predstavili udeleženci tedna – kaj in kako delam s študenti;
 • Sodelovanje med programi  in predmeti: primer RTU – PDD način
 • Dobri primeri prakse pri spletnem učenju za menedžment;
 • Ekskurzije: aktivnosti, delo študentov pred in po ekskurziji;

ISPEHE projekt financira Evropska komisija v sklopu Erasmus+ programa.