Srečanje v Rigi se je zaključilo produktivno: nastavljeni temelji za SILM

ISPEHE projektna skupina je uspešno izvedla srečanje v zvezi z izvajanjem komponente 1 (SILM: Oblikovanje strateškega integriranega modela učenja), ki je potekalo 10. in 11. junija 2015. Poseben poudarek je bil na dokončanju SILM analize potreb in postavitvi obrisov za sestanek v Pavii. Uspešne razprave tekom sestanka in aktivno sodelovanje vseh navzočih članov projektne skupine so bile temelj izvajanja komponente 1.

100_4828

Srečanje se je začelo z otvoritvenim nagovorom predstavnikov institucije gostiteljice, kateremu so sledile predstavitve rezultatov SILM analize potreb vsake partnerske institucije posebej.

Zatem so štirje profesorji institucije gostiteljice predstavili različne inovativne in kreativne metode poučevanja ter učenja znotraj študijskega procesa na področju managementa. Drugi dan sestanka je bil osredotočen na načrtovanje srečanja v Pavii ter pripravi natančne časovnice z odgovornostmi in akcijskim načrtom za dokončanje komponente 1 (SILM).

100_4822
Projekt ISPEHE financira in podpira Evropska komisija v okviru programa Erasmus +.