Posts in category Novice

Uspešno video srečanje s poslovno sku...

Kot del aktivnosti o okviru Kariernega centra so imeli študenti partnerskih organizacij, vključenih v projekt ISPEHE, možnost sodelovati v virtualni spletni konferenci s poslovno skupnostjo. Približno 90 študentov z Univerz v Ljubljani Fakultete za upravo, Fakultete za poslovno ekonomiko iz Skopja in Univerze v New Yorku, Plattsburgh je imelo virtualno srečanje s predstavniki poslovnega sektorja […]

Uspešna organizacija zaključnega sest...

Dvodnevni sestanek delovne skupine, ki je bila zadolžena za oblikovanje in vzpostavitev programske rešitve za delovanje tretje komponente ISPEHE projekta, BEP platforme. Šest udeležencev sestanka (najmanj en član z vsake partnerske organizacije) se je sestalo 2. in 3. novembra v prostorih IBI v Skopju. Namen sestanka je bil zaključek procesa implementacije BEP verzije 1 in […]

Uspešna organizacija zaključnega sest...

Drugi dan zaključnega sestanka 3. in 4. novembra 2016 je bil v prostorih IBI in je bil osredotočen na zaključne ugotovitve po dveh letih trajanja projekta ISPEHE ter pregled zaključenih aktivnosti, rezultatov projekta in njihove zdržnosti. Prisotnih je bilo 13 članov projektne skupine iz vsake partnerske organizacije: IBI (koordinator projekta) in partnerji, EKA – Riga […]

Večnamenska konferenca: Predstavitev ...

V prostorih IBI v Skopju, je bila 2. novembra 2016 organizirana večnamenska konferenca z naslovom Predstavitev SILM (integrirani model poučevanja) in krepitev inovativnosti in učinkovitega učenja v visokem šolstvu. Na dogodku je bilo 25 udeležencev; po dva udeleženca z vsake partnerske organizacije, študenti IBF in IBI, člani projektne skupine, ki so bili vključeni v oblikovanje […]

Uspešno izveden teden krepitve zmoglj...

Projektna skupina ISPEHE je na Fakulteti za upravo, Univerza v Ljubljani uspešno izvedla drugi dogodek, namenjen intenzivnemu usposabljanju za krepitev zmogljivosti. Trajal je sedem dni: od 30. novembra – 4. decembra 2015. Posvečen je bil implementaciji 2. komponente:  Skupni karierni center, ki je osredotočen na izmenjavo znanja, inovativnosti in načrtovanju bodočih aktivnosti. Partnerske institucije so […]

Uspešno izveden teden krepitve zmoglj...

Projektna skupina ISPEHE je na Univerzi v Pavii uspešno izvedla prvi dogodek, namenjen krepitvi zmogljivosti. Ponudil je vpogled in informacije o pedagoški odličnosti. Dogodek je trajal sedem dni, od 20. – 26. septembra 2015 in je bil posvečen implementaciji Komponente 1 (SILM) s poudarkom na oblikovanju pilotnega modela, ki je del te komponente. Partnerske institucije […]

Srečanje v Rigi se je zaključilo prod...

ISPEHE projektna skupina je uspešno izvedla srečanje v zvezi z izvajanjem komponente 1 (SILM: Oblikovanje strateškega integriranega modela učenja), ki je potekalo 10. in 11. junija 2015. Poseben poudarek je bil na dokončanju SILM analize potreb in postavitvi obrisov za sestanek v Pavii. Uspešne razprave tekom sestanka in aktivno sodelovanje vseh navzočih članov projektne skupine […]

Uspešno izvedli srečanje v Rigi: doko...

ISPEHE projektna skupina, odgovorna za izvajanje komponente 3 (BEP Platforma za povezovanje poslovnega izobraževanja z javnostjo) je uspešno izvedla srečanje, ki je potekalo 10. in 11. junija 2015 na Riga Technical University. Na začetku sestanka je vsak predstavnik partnerskih institucij na kratko predstavil institucijo in njene informacijske sisteme, ki so že v veljavi. Zatem so […]

ISPEHE pospešeno pripravlja implement...

ISPEHE je v zaključni fazi prve četrtine. Kot del implementacije komponente 1: Oblikovanje strateškega integriranega modela učenja (SILM) in komponente 3:  Platforma za povezovanje poslovnega izobraževanja z javnostjo (BEP 1) bosta v Rigi potekala dva ločena sestanka 10. in 11. junija 2015. Partnerska institucija University College of Economics and Culture (EKA) iz Rige organizira dvodnevni […]

Izvajanje projekta se je pričelo: Izv...

12. in 13. marca 2015 je v Skopju v organizaciji Inštituta za poslovno ekonomiko (IBI) potekal uvodni sestanek konzorcija partnerjev v okviru projekta »Inovativno strateško partnerstvo za evropsko visoko šolstvo« (ISPEHE). Sestanka so se poleg gostiteljev (IBI) udeležili še predstavniki štirih uglednih evropskih visokošolskih institucij, ki tvorijo projektni konzorcij (Univerza v Pavii iz Italije, Fakulteta […]