Posts in category Вести

Успешно организирани аудио-визуелни с...

Како дел од ново-формираниот Консолидиран Кариерен Центар, студентите од партнерските институции на ИСПЕХЕ имаат можност да учествуваат во онлајн виртуелна конференција (поточно, аудио-визуелна сесија) со бизнис заедницата. Околу 90 студенти од Универзитетот на Љубљана – Факултет за Администрација, Факултетот за Бизнис економија и Институтот за Бизнис економија и Универзитетот на Њу Јорк, Платсбург, стапија во […]

Успешно организиран финален состанок ...

Во просториите на Приватниот научен институт за бизнис економија (ИБЕ) Скопје беше организиран дводневен финален состанок на 3ти и 4ти Ноември 2016 година, со цел преглед на имплементацијата на проектот, оцена на реализирани активности, резултати и аутпути, како и дискутирање на одржливоста на проектот и административните и технички обврски на партнерите. Вкупно 13 членови на […]

Успешно организиран работен состанок ...

На 2ри и 3ти Ноември, 2016 година, во просториите на Приватниот научен институт за бизнис економија (ИБЕ) се одржа дводневен работен состанок како дел од имплементацијата на 3та Компонента од ИСПЕХЕ проектот, во однос на проектниот аутпут Платформа за интегрирање на бизнис заедницата и образованието (БЕП Верзија 2. Овој состанок имаше за цел финализирање на […]

Мултиплицирачки настан: Презентирање ...

Во просториите на Институтот за бизнис економија во Скопје, на  02 ноември 2016 година, беше организиран следниот мултиплицирачки  настан: Презентирање на Интегрираниот модел за зајакнување на иновативноста и ефикасното учење кај високо-образовните институции. На состанокот беа присутни 25 учесници, и тоа: по двајца на тимовите од секоја партнерска институција, студенти од Институт за бизнис економија […]

Формиран е Управувачкиот Комитет на К...

Управувачкиот Комитет на Консолидираниот Кариерен Центар се состои од пет членови, предложени од партнерските институции на ISPEHE. Комитетот е формиран на 12.04.2015 година, со следните членови: 1. Massimo Bianchi, University of Pavia, Италија 2. Адријана Булевска, Интегриран Бизнис Институт, Македонија 3. Jelena Titko, Ekonomikas un Kulturas Augstskola, Латвија 4. Manica Danko, University of Ljubljana, Faculty of Administration, Словенија […]

Успешно спроведен настан за градење н...

Проектниот тим на “ISPEHE” успешно го спроведе вториот настан за градење на капацитет, кој беше организиран во просториите на Универзитетот на Љубљана, Факултет за Администрација. Настанот се спроведуваше во текот на 7 дена, односно од 30-ти ноември до 4-ти декември, а се однесуваше на имплементацијата на втората компонента (Консолидиран Кариерен Центар), со посебен фокус на споделување на […]

Успешно спроведен настан за градење н...

Проектниот тим на „ISPEHE“ успешно го спроведе првиот од двата настани насловени – Настани за интензивно градење на капацитети. Овој настан беше организиран во просториите на Универзитетот во Павиа, од 20-26 Септември 2015 и учесниците имаа прилика да се здобијат со корисни информации и најдобри практики, пред се од педагошки аспект, се со цел за […]

Успешен состанок во Рига: Финализирањ...

Проектниот тим на ISPEHE одговорен за имплементацијата на третата компонента (БЕП платформата) успешно спроведе дводневен состанок (10-ти и 11-ти јуни) на Техничкиот Универзитет во Рига. На почетокот на состанокот секоја од партнерските институции даде краток вовед за начинот на работа и компјутерските и информациони системи кои веќе се имплементирани. Потоа беше одржана деталната презентација за […]

Продуктивен состанок во Рига: Поставе...

Проектниот тим на ISPEHE успешно спроведе дводневен состанок во Рига (10-ти и 11-ти јуни), на кој се дискутираше имплементацијата на првата компонента (Интегрираниот пилот модел), со посебен фокус кон финализирање на истражувањето за анализа на потребите за моделот и поставување на основите за состанокот кој ќе се одржи во Павиа, Италија. Сите членови на проектниот тим […]

ISPEHE продолжува со имплементацијата...

Проектот ISPEHE влегува во финалната фаза од првиот квартал од предвидениот период за имплементација. Како дел од имплементацијата на првиот компонент (Интегриран образовен пилот модел) и третата компонента (БЕП платформата), ќе бидат одржани два посебни состаноци во Рига, Латвија во периодот помеѓу 10-ти и 11-ти јуни. Универзитетот за Економија и Култура (EKA) ќе биде домаќин […]