Karjeras centrs

Projekta trešais inovatīvais elements ir vienota Karjeras centra izveide, lai absolventiem paplašinātu nodarbinātības iespējas. Vairākās partnerorganizācijās jau ir izveidoti karjeras centri, kas veiksmīgi darbojas. Projektā plānots izmantot viņu pieredzi un zināšanas, lai radītu vienotu starptautisku Karjeras centru, kurā absolventi varēs iegūt maksimālo palīdzību un konsultācijas.

Ideālā variantā Karjeras centrs jāveido kā instruments, kas palīdz attīstīt studentu profesionālās kompetences, dodot viņiem iespēju aktīvi piedalīties darba tirgū gan studiju prakšu laikā, gan vēlākos posmos, nodrošinot kontaktus ar biznesa sektoru. Ikvienā karjeras centrā ir jāspēj precīzi novērtēt katru studentu, lai varētu ieteikt viņam piemērotākos karjeras virzienus un piedāvāt iespējas tajos attīstīties. Tāpēc projektā lielu darba daļu veidos partnerorganizāciju un dažādu citu institūciju (gan Eiropā, gan visā pasaulē) karjeras centru izpēte, apkopojot pazīmes, kas raksturīgas veiksmīgi strādājošiem karjeras centriem, lai izstrādātu vienotu karjeras centra modeli, ko varētu izmantot ikvienā augstākās izglītības iestādē. Noslēgumā projekta partneri ieviesīs izstrādāto modeli un izvērtēs sasniegtos rezultātus.