BEP platforma

Platforma biznesa izglītības integrācijai sabiedrībā (angliski – Business Education Public Integration Platform)

Projekta nozīmīgākā inovācija ir BEP (angļu nosaukuma akronīms) platformas izveide. Tā ir jauna tiešsaistes sistēma, kas palīdzēs pārvarēt esošo plaisu starp privātiem uzņēmumiem, valsts organizācijām un izglītības iestādēm. Ikvienam dalībniekam platformā tiks izveidots profils vienā no trim grupām: izglītības iestādes, privātie uzņēmumi un valsts institūcijas. Inovatīvā pieeja, kas tiks pielietota no projekta sākuma līdz noslēguma fāzei, veicinās stapdisciplinārās sadarbības un projekta vadības attīstību jaunā pakāpē.

Paredzēts izveidot īpašu moduli, kas nodrošinās ātru un efektīvu dokumentu apmaiņu starp projekta partneriem. BEP tiks ievietotas saites uz zināšanu un pieredzes apmaiņas platformām, kuras jau šobrīd izmanto Eiropas izglītības sektora un darba tirgus pārstāvji. BEP programmatūras platformas izveide veicinās sadarbību starp tirdzniecības kameru un augstskolu pārstāvjiem, lai, apvienojot vajadzības, prasmes un kopīgās intereses, tiktu radīt jauni produkti un pakalpojumi.