Pavijas Universitātē veiksmīgi noritējusi kapacitātes pilnveides nedēļa par augstākās izglītības modernizācijas perspektīvām

ISPEHE projekta komandas vadībā Pavijas Universitātē veiksmīgi tika īstenots pirmais kapacitātes pilnveides pasākums, kura ietvaros tika gūta plaša informācija par izcilas pedagoģiskās darbības nodrošināšanu. Projekta pirmā komponenta (SILM) pasākums ritēja 7 dienas – no 20.-26. septembrim, īpašu uzmanību veltot iepriekšējās tikšanās reizēs ieskicētajiem jautājumiem un veidojot plānotā pilotmodeļa pamatu.

Tikšanās laikā partnerinstitūcijas apsprieda šādus jautājumus:

 • kopīgās tendences, kas iezīmējušās projekta ietvaros veiktajā SILM (mācību modeļu stratēģiskās integrācijas) pētījumā,
 • uz problēmu balstīta mācīšanās pieeja vadības jomas studiju kursos – kāda tā ir; labas prakses piemēri,
 • vingrinājumu/ uzdevumu nodarbības – ko ar to saprotam; kāda ir labi organizēta vingrinājumu/ uzdevumu nodarbība; labas prakses piemēri vadības jomas studiju kursos,
 • situāciju analīze – ko ar to saprotam; kāda ir laba situāciju analīze; labas prakses piemēri vadības jomas studiju kursos,
 • kāda ir efektīva un rezultatīva mācīšana? Kas ir mācīšanas spēks?
 • vērtēšana – integrētā vērtēšana; mutiskās + rakstiskās vērtēšanas formas,
 • students – demonstrētājs; Ļubļanas Universitātes piemērs,
 • kapacitātes pilnveides pasākuma dalībnieku demonstrējumi (simulācijas) – kā es strādāju ar studentiem,
 • integrēta starppriekšmetu un starpprogrammu pieeja; RTU PDD piemērs,
 • labas prakses piemēri, izmantojot tiešsaistes rīkus vadības jomas studiju kursos,
 • vizītes pie darba devējiem; pasākumi, kas jāveic pirms un pēc vizītēm pie darba devējiem; darbs, kas jāizdara pirms un pēc vizītēm pie darba devējiem.

ISPEHE projektu finansē un atbalsta Eiropas Komisija Erasmus+ programmas ietvaros.