Ļubļanas Universitātē veiksmīgi noritējusi kapacitātes pilnveides nedēļa par konsolidētā Karjeras centra izveidi

ISPEHE projekta komandas vadībā Ļubļanas Universitātes Vadības fakultātē veiksmīgi tika īstenots otrais kapacitātes pilnveides pasākums. Projekta otrajam komponentam – konsolidētajam Karjeras centram – veltītais pasākums ritēja 7 dienas, no 30. novembra līdz 4. decembrim, īpašu uzmanību veltot pieredzes apmaiņai, projekta inovatīvajiem elementiem un turpmākās darbības plānošanai.

Tikšanās laikā partnerinstitūcijas:

 • iepazinās ar Ļubļanas Universitātes, Pavijas Universitātes un Rīgas Tehniskās Universitātes karjeras centru darbību,
 • apsprieda pamatu konsolidētā Karjeras centra izveides tālākajai darbībai, ieskaitot veicamo pasākumu plānošanu,
 • diskutēja par noslēdzošajiem soļiem, kas jāveic, lai nodrošinātu projekta pirmā komponenta (SILM) realizēšanu,
 • pārrunāja darbsemināru par domāšanas attīstības veicināšanas metodēm augstākajā izglītībā,
 • runāja par pedagoģiskās izcilības centra (CDPE (Center for Pedagogical Excellence)) darbību,
 • apsprieda Administrative Consultation Wiki kā metodi studentu mācīšanās prasmes un kompetenču pilnveidei,
 • piedalījās mācību vizītē Ļubļanas Biznesa inkubatorā,
 • prezentēja projektus „Radošs ceļš uz praktiskām zināšanām (The Creative way to practical knowledge)” un „Uzņēmējdarbība jaunajiem pētniekiem (Entrepreneurship for young researchers)”
 • apmeklēja studentu konferenci Vadības fakultātē par kontaktu dibināšanu studentu un darba devēju starpā,
 • dalījās pieredzē radošu mācību metožu izmantošanā augstākajā izglītībā (par lomu spēlēm),
 • dalījās pieredzē par studentu kā pasniedzēju palīgu jeb asistentu izmantošanu nodarbību laikā,
 • runāja par kursu plānošanu un praktiskajiem uzdevumiem,
 • apsprieda starptautiskās akreditācijas nozīmi augstākajā izglītībā,
 • pārrunāja studentu pētījumu par kvalitātes nodrošināšanu un studentu kompetenču izpēti,
 • apsprieda kompetences pilnveides iespējas ar starptautiskās mobilitātes palīdzību.

ISPEHE projektu finansē un atbalsta Eiropas Komisija Erasmus+ programmas ietvaros.