Rīgā notikusi produktīva sanāksme: izveidots SILM pamats

ISPEHE projekta komanda Rīgā 10. un 11. jūnijā aizvadīja veiksmīgu divu dienu sanāksmi, kas bija veltīta projekta 1. komponentam (SILM, t.i. mācību modeļu stratēģiskajai integrācijai), īpaši koncentrējoties uz SILM vajadzību izpētes analīzi un Pāvijas pasākuma programmas ieskicēšanu. Auglīgās diskusijas un visu projekta dalībnieku atdeve nodrošināja pamatu sagatavošanu 1. komponenta veiksmīgai tālākajai realizācijai.

ISPEHE_riga_SILM_teamSanāksme sākās ar uzņemošās augstskolas (Ekonomikas un kultūras augstskolas) apsveikumu, kam sekoja visu partnerinstitūciju prezentācijas par savās augstskolās veiktā SILM pētījuma rezultātiem. Četri uzņemošās augstskolas docētāji iepazīstināja ar dažādām inovatīvām un radošām mācību metodēm un pieejām, kuras viņi izmanto vadības nozares studiju kursos. Otrā sanāksmes diena tika veltīta Pāvijas pasākuma plānojuma ieskicēšanai, kā arī SILM komponenta izpildes detalizētāka grafika izstrādei un pienākumu sadalei.

ISPEHE_riga_SILM_team_2ISPEHE projektu finansē un atbalsta Eiropas Komisija Erasmus+ programmas ietvaros.