Rīgā notikusi rezultatīva sanāksme par BEP platformas izstrādi

Par ISPEHE projekta 3.komponenta (BEP platformas) izstrādi un ieviešanu atbildīgā komanda noslēgusi sekmīgu divu dienu tikšanos Rīgā 10. un 11. jūnijā. Sanāksme notika RTU telpās.

ISPEHE_Riga_MeetingTikšanās sākumā katra partnerorganizācija īsumā iepazīstināja ar savu augstskolu un tajā izmantotajām informācijas sistēmām. Pēc tam detalizēti tika apspriesti platformas mērķi, sagaidāmie rezultāti un tās izveides pamatojums, kā arī dalībnieki tuvāk iepazinās ar platformas tehnisko specifikāciju un izstrādes grafiku. Rīgas sanāksmes otrajā dienā dalībnieki saņēma detalizētu instrukciju par katra individuālo lomu un pienākumu sadalījumu platformas izstrādē un uzturēšanā.
ISPEHE projektu finansē un atbalsta Eiropas Komisija Erasmus+ programmas ietvaros.