ISPEHE progress projekta 1. un 3. komponenta izstrādē: tuvojas projekta dalībnieku tikšanās Rīgā

Ir uzsākusies ISPEHE projekta realizācijas pirmā ceturkšņa noslēguma fāze. 10. un 11. jūnijā Rīgā notiks divas atsevišķas sanāksmes par projekta 1. komponenta (mācību modeļu stratēģiskās integrācijas) un 3. komponenta (platformas biznesa izglītības integrācijai sabiedrībā BEP 1) izstrādi.

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) organizēs divu dienu sanāksmi par projekta 1. komponenta izstrādi. Iepriekšējo divu mēnešu (aprīļa un maija) laikā darbs pie šī komponenta ir ievērojami pavirzījies uz priekšu, veicot vienotu pētījumu projekta partneru austākās izglītības iestādēs. Tikšanās laikā tiks apspriesti pētījuma rezultāti un izdiskutēti secinājumi, izveidojot pamatu integrētā studiju programmas modeļa izstrādei, kas būs vērsts uz inovāciju virzītas kultūras un mācīšanās efektivitātes veicināšanu augstākās izglītības iestādēs.

Paralēli (10. un 11. jūnijā) Rīgas Tehniskajā Universitātē notiks projekta partneru IT jomas ekspertu tikšanās par platformas BEP-1 versijas izveidi. Sanāksmē, apspriežot platformas dizaina alternatīvas un pilnveides jautājumus, par pamatu tiks izmantota platformas bāzes versija. Sanāksmes laikā tiks sadalīti pienākumi projekta dalībnieku starpā, lai atvieglotu turpmāko koordinācijas darbu, izstrādājot projekta 3. komponentu.

ISPEHE projektu finansē un atbalsta Eiropas Komisija Erasmus+ programmas ietvaros.