Posts in category Ziņas

Veiksmīgi noris audiovizuālo konsultā...

  ISPEHE izveidotā konsolidētā Karjeras centra darbības ietvaros projekta partneraugstskolu studentiem bija iespēja tiešsaistē piedalīties  virtuālā konferencē (audiovizuālo konsultāciju sesijās) ar darba tirgus pārstāvjiem. Aptuveni 90 studentu no Ļubļanas Universitātes Vadības fakultātes, Integrētā biznesa institūta un Ņujorkas Universitātes Platsburgā konsultējās ar ASV, Slovēnijas un Maķedonijas biznesa vides pārstāvjiem. Konsultācijas notika 2016. gada 16. novembrī BEP vidē, t.i. […]

Veiksmīgi organizēta darba grupas san...

ISPEHE projekta 3.komponenta – BEP platformas izstrādes otrā posma  ietvaros Skopjes Integrētā biznesa institūtā (IBI) notika divu dienu sanāksme, kurā piedalījās darba grupas dalībnieki, kas atbildīgi par funkcionāla programmatūras risinājuma izstrādi un ieviešanu. Darba grupas sanāksme notika 2016. gada 2. un 3. novembrī un tajā piedalījās 6 cilvēki (katru partneraugstskolu pārstāvēja vismaz 1 pārstāvis). Tikšanās mērķis bija […]

Veiksmīga ISPEHE projekta noslēguma s...

2016. gada 3. un 4. novembrī Skopjes Integrētā biznesa institūta telpās norisinājās divu dienu noslēguma sanāksme, kurā tika apspriesti ISPEHE divu gadu realizācijas laikā gūtie secinājumi, sniedzot pārskatu par projekta ietvaros veiktajiem pasākumiem un radītajiem gala produktiem, sasniegtajiem rezultātiem, kā arī apspriežot projekta ilgtspējas iespējas. Sanāksmē piedalījās 13 pārstāvji no projektā iesaistītajām augstskolām: IBF (projekta koordinators) […]

Projekta rezultātu izplatīšanas pasāk...

2016. gada 2. novembrī Skopjes Integrētā biznesa institūta telpās projekta ietvaros notika pasākums „SILM prezentācija, inovāciju un efektīvas mācīšanās sekmēšana augstskolās”. Tajā piedalījās 25 dalībnieki: 2 pārstāvji no katras partnerorganizācijas, Integrētā biznesa augstskolas (IBF) un Integrētā biznesa institūta (IBI) studenti, BEP platformas izstrādē iesaistītie projekta darba grupas locekļi (kuri piedalījās pasākuma pirmajās divās sesijās) un citas […]

Pavijas Universitātē veiksmīgi noritē...

ISPEHE projekta komandas vadībā Pavijas Universitātē veiksmīgi tika īstenots pirmais kapacitātes pilnveides pasākums, kura ietvaros tika gūta plaša informācija par izcilas pedagoģiskās darbības nodrošināšanu. Projekta pirmā komponenta (SILM) pasākums ritēja 7 dienas – no 20.-26. septembrim, īpašu uzmanību veltot iepriekšējās tikšanās reizēs ieskicētajiem jautājumiem un veidojot plānotā pilotmodeļa pamatu. Tikšanās laikā partnerinstitūcijas apsprieda šādus jautājumus: […]